OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA IZNAJMLJIVAČE

There are no translations available.

Agencija potvrđuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti turističkih agencija, te da se ovom djelatnošću bavi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
Iznajmljivač potvrđuje da je vlasnik objekta na adresi navedenoj u online prijavnom obrascu, te da ima rješenje o kategorizaciji objekta u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti RH, te turistički objekt iznajmljuje kao ugostiteljski sadržaj namijenjen pružanju turističkih usluga.

Agencija iskazuje interes za suradnjom sa iznajmljivačem kako bi bila u mogućnosti boravak potencijalnih korisnika iznajmljivačevih usluga (u nastavku: gosti) realizirati u iznajmljivačevim smještajnim kapacitetima. Iznajmljivač iskazuje interes za suradnjom sa agencijom, kako bi ona bila u mogućnosti boravak svojih gostiju realizirati u njegovim smještajnim kapacitetima.
Stranke ugovora utvrđuju da postoji zajednički interes u korištenju iznajmljivačevih smještajnih kapaciteta, te pristaju da buduću poslovnu suradnju utemelje ovim ugovorom.

Agencija će vršiti promociju i bookiranje iznajmljivačevih kapaciteta putem Interneta, kataloga, partnerskih agencija i portala, drugih agenata.

Suradnja među strankama se ne temelji na fiksnom zakupu, već se iznajmljivačevi kapaciteti zakupljuju na upit.
Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne nepopunjenosti iznajmljivačevih kapaciteta. Iznajmljivač može angažirati svoje kapacitete i samostalno, kao i u suradnji s drugim agencijama.
Iznajmljivač, po svojoj volji, može prihvatiti ili odbiti agencijski prijedlog za ponudom njegovih kapaciteta gostu. Ukoliko iznajmljivač pokaže nezainteresiranost za predložene goste agencija nema pravo prigovora, te smještajne kapacitete iznajmljivača neće nuditi gostu. Svoju nezainteresiranost za predložene goste iznajmljivač mora izraziti odmah.
Ukoliko iznajmljivač izrazi interes za ponudom njegovih kapaciteta gostu, iznajmljivač daje agenciji opciju od 2 dana da mu tu rezervaciju i potvrdi. Unutar roka opcije iznajmljivač nije u mogućnosti realizirati drugu rezervaciju u terminu koji bi se preklapao sa terminom za kojeg je agenciji dao opciju. Ukoliko po isteku opcije agencija ne bi potvrdila rezervaciju, iznajmljivač sasvim slobodno raspolaže svojim kapacitetima.

Ugovor o najmu kuće za odmor sklopljen izmedu vlasnika kuće za odmor i tvrtke Obiteljska putovanja d.o.o. (posrednjk) temelji se na daljnje navedenim uvjetima. Vlasnik je suglasan i ujedno ovlašćuje tvrtku i njene agente da u ime vlasnika iznajmljuje kuću za odmor trećim licima (najmoprimcima) poštujući uvjete iz ovog ugovora. Dopune i izmjene ovog ugovora donosit ee se iskljucivo u pismenom obliku.
1. Obveze tvrtke Obiteljska putovanja d.o.o.:
Odgovornost pri posredovanju:
Tvrtka Obiteljska putovanja d.o.o. djeluje kao posrednik izmedu vlasnika i najmoprimca. Slijedom toga Obiteljska putovanja d.o.o. je odgovoran za korektno i adekvatno posredovanje u skladu sa zakonima na snazi.
Učinkovit najam:
Obiteljska putovanja d.o.o. prihvaća odgovornost iznajmljivanja kuće za odmor prema najboljim mogućim uvjetima. Obiteljska putovanja d.o.o. pokriva troskove posjete, opisa, fotografiranja, tiskanja kataloga, prezentacije na Internetu i reklamiranja koje je potrebno za optimalno iznajmljivanje.
Kako su obje strane zainteresirane za postizanje što veće popunjenosti, vlasnik je suglasan da Obiteljska putovanja d.o.o. planira sezonu na godišnjoj bazi.
Uvjeti plaćanja:
Obiteljska putovanja d.o.o. naplaćuje svoju proviziju direktno od gosta, te mu izdaje račun, kao i vaučer u kojem su podaci o vlasniku smještaja, lokaciji, te iznos koji gost treba platiti vlasniku smještaja po dolasku u smještajnu jedinicu. Ukoliko iznos prilikom isplate vlasniku podlijeze dodatnom oporezivanju iii drugim troskovima, iste će snositi vlasnik.

U slučaju otkazivanja:
U slučaju da najmoprimac otkaze potvrđenu rezervaciju, Obiteljska putovanja d.o.o. ne snose odgovornost za nepopunjeni termin vlasniku kuće za odmor. U tom slučaju agencija će nastojati dovesti drugog najmoprimca u nepopunjeni termin.

U slucaju stete:
Ukoliko najmoprimac prouzroči stetu na kući, zemlji, instalacijama ili na opremi u toku perioda iznajmljivanja najmoprimac će za nastalu stetu snositi potpunu odgovornost. Vlasnik ima pravo zatraziti neposrednu odstetu od najmoprimca.

Informacije 0 rezervacijama:
Iznajmljivač će obavijestiti agenciju o svim već rezerviranim terminima svojih smještajnih kapaciteta, a u budućnosti redovito i pravovremeno ažurirati uvid agencije u stanje raspoloživosti njegovih smještajnih kapaciteta, na način da telefonski, sms-om, fax-uređajem ili e-mailom obavještava agenciju o svakoj sklopljenoj rezervaciji koju je realizirao nezavisno od agencije, tj. samostalno ili uz pomoć neke druge turističke agencije.

2. Obveze vlasnika
Ispravne informacije o kući za odmor:
Obiteljska putovanja d.o.o. ulazi u ugovor o posredovanju pod uvjetom da su sve informacije o vlasnikovoj kući za odmor (pozicija, okolis, udaljenosti, oprema itd.) točne. Vlasnik je odgovoran za netocne i lazne informacije, kao i informacije koje navode na stvaranje krivih zakljucaka cak i kada je Obiteljska putovanja d.o.o. pregledao kuću za odmor.

Pravovremeno informiranje o promjenama:
Vlasnik kuće mora odmah obavijestiti Obiteljska putovanja d.o.o. o svim bitnim promjenama vezanima za kueu za odmor (namjestaj, broj kreveta i njihov raspored, instalacije, okolis itd.).
Kuca za odmor spremna za uporabu:
Odgovornost je vlasnika osigurati da najmoprimac primi kuću u besprijekornom, cistom i neostećenom stanju. Kuća i sve u njoj mora biti u ispravnom stanju, primjereno namjesteno uz dovoljno prostora za smjestaj stvari za najveći broj dozvoljenih ukućana te opremljena svim potrebnim kuhinjskim aparatima.
Vlasnik kuće je u svakom pogledu odgovoran za ispravnost instalacija i inventara. U slucaju nastanka bilo kakve stete koja je prouzrocena  neispravnoseu instalacija i inventara, troskove popravka će snositi vlasnik kuće.

4. Obveze najmoprimca:
Uvjeti iznajmljivanja su objavljeni na web stranici i u pisanom obliku, te u katalozima i poznati su najmoprimcima. Plaćanjem najamnine gost prihvaća te uvjete. Uvjeti iznajmljivanja jasno utvrduju odgovornost najmoprimca za svu stetu koju proizvede on sam ili njegovi pratioci. Takoder, mora ostaviti kuću za odmor u pristojnom stanju.

6. Razlozi za prekid/vremenska ogranicenja:
Ugovor izmedu vlasnika smještaja i Obiteljska putovanja d.o.o. se automatski produzava do trenutka u kojem jedna od stranaka ne prekine ugovor. Prekid ugovora
mora se dostaviti u pismenom obliku ili emailom.

Ukoliko kuca/apartman za odmor nije prikladan za boravak gostiju Obiteljska putovanja d.o.o. moze istog trenutka raskinuti ovaj ugovor.

7. Zavrsne odredbe/nadleznost:
Cijena najamnine se ugovara od trenutka sklapanja ugovora do kraja tekuće sezone. Iskljucuje se moguenost izmjena u toku sezone. U slucaju da vlasnik prekrsi odredbe iz ovog ugovora biti ee obvezan nadoknaditi gubitke i troskove koje bude imao Obiteljska putovanja d.o.o. Eventualne sporove glede prava i obveza prozislih iz ovog ugovora, ugovorne će strane nastojati rijesiti sporazumnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne pronalaze sporazumno rjesenje eventualnog spora, suglasne su s nadleznosti Opcinskog suda u Splituu svezi rjesavanja istog.